Fysioterapeutti kuntouttaa laaja-alaisesti erilaisia sairauksia, lähestulkoon kaikkea mitä voi joko terapeutin passiivisilla tai potilaan aktiivisilla menetelmillä kuntouttaa. Fysioterapeutiksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa. 3,5 vuotta kestävän koulutuksen aikana käydään läpi erilaisia kuntoutusryhmiä, aina lapsista ikääntyneisiin, neurologisesta- ja vaikeavammaisten kuntoutuksesta psykofyysiseen fysioterapiaan sekä tuki- ja liikuntaelimistön kuntoutuksesta kodinmuutostöihin ja apuvälineiden tarpeen arviointiin.  Peruskoulutuksen aikana ei siis vielä erikoistuta mihinkään osa-alueeseen. Yleisesti ottaen fysioterapian tavoitteena on helpottaa kipua, edistää liikkumista sekä työ- ja toimintakykyä. Fysioterapeutti on Valviran rekisteröimä laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Fysioterapian näkökulmastakin oma erityisosaamiseni ovat tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, joista olin kiinnostunut jo opintojen alusta alkaen. Halusin lähteä erikoistumaan tähän aihealueeseen välittömästi fysioterapiaopintojen jälkeen. Jatkokoulutusvaihtoehtoina olivat OMT-fysioterapia, naprapatia ja osteopatia. Ensimmäisenä haku avautui naprapatiaopintoihin ja sillä tiellä olen edelleen.