Mitä voidaan hoitaa?

 

Tällä sivulla on hyvin lyhyesti muutamia yleisimpiä vaivoja ja hoitoon hakeutumisen syitä hevosilla ja koirilla. Jatkossa luvassa myös podcast-tyyppistä sarjaa, jossa mm. avaan tarkemmin millaisiin vaivoihin voidaan hevososteopatia ja koirien naprapatia keinoin vaikuttaa. Kannattaa olla kuulolla!

Sekä hevosten että koirien kohdalla törmää usein kysymykseen pystyykö/voiko/kannattaako hoitaa, kun missään  eläinlääkärin tutkimuksissa tai kuvantamisissa ei löydy selitystä ja tiettyä yksittäistä syytä vaivalle tai oireille. Selkeästi kuitenkin hevonen tai koira oireilee eikä se vaikuta voivan hyvin tai kykene tekemään parastaan. Vastaus on, että ehdottomasti pystyy, voi ja kannattaa! Tällöin kyse on usein toiminnallisista ongelmista. Tämä onkin yleensä se optimaalisin tilanne käsittelyille & aktiiviselle kuntoutukselle, kun mitään rakenteellisia ja pysyviä muutoksia ei ole vielä tapahtunut. Tässä vaiheessa voidaan mahdollisesti myös ennaltaehkäistä sekundaarisia ongelmia.

Toisaalta mahdolliset kuvantamislöydökset eivät yleensä ole este hoidolle, joskin se voi vaikuttaa siihen mitä ja miten hoidetaan, ja tällöin joudutaan aika ajoin tyytymään ylläpitävään/oireistoa helpottavaan hoitotulokseen.

Ja sitten muutama esimerkki vaivoista ja oireista, joiden perusteella hoitoon voi hakeutua.

Hevoset:
-erilaiset kipu- ja jännitystilat (esim. selässä ja niskassa)
-puolierot liikkeessä / epäpuhdas liike
-head shaking
-käytöksen muutokset (esim. pukittelu, huonotuulisuus, passivoituminen, burn out), jotka ovat seurausta kivusta tai jännitystilasta, joka estää hevosta suorittamasta vaadittua tehtävää

Koirat:
-erilaiset kipu- ja jännitystilat
-selittämättömät ontumiset / epäpuhdas liike
-käytöksen muutokset (esim. haluttomuus istua, hypätä autoon/sohvalle), jotka ovat seurausta kivusta tai jännitystilasta
-hermopinteet, jotka eivät edellytä operatiivista hoitoa